Styrets visjon er å skape blest rundt vår fantastiske rase - og ha et aktivt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Vi vil bestrebe å holde en åpen dialog mellom medlemmene og styret. Her vil du også finne informasjon om fremdrift i de ulike arbeidsutvalgene. Som medlem kan du stille spørsmål, komme med innsigelser/ forslag eller tilby din kompetanse.

KOM IGJEN - la oss bygge opp en aktiv klubb som fremmer rasen !!

Sittende styre vil, så godt det lar seg gjøre, avholde styremøter hver 14. dag. Datoer for møtene kan du følge i headingen på siden her.

Saker som ønskes behandlet på møtet bør være styre ihende minimum 3 arbeidsdager før møtet.

UTDRAG FRA STYREPROTOKOLL 2014
04.06.2014    
23.01.2014 27.02.2014 03.04.2014

UTDRAG FRA STYREPROTOKOLL 2013

UTDRAG FRA STYREPROTOKOLL 2012