Har våre beardiser fortsatt gjeterhunden i seg?

Bearded Collien er antagelig en av Storbritannias eldste gjeterhunder. Dessverre finnes det ikke mye informasjon om rasen, men en allment akseptert terori er at bearded collien stammen fra hunder som ligner komondoren.

På 1700-tallet gjetet bearded collies buskap fra det skotske høyland ned til søndre Skottland og England der de skulle selges på markedet. Gjeterne sendte opp hundene i fjellet der de, ivrige og høylytte, satte dyrene i bevegelse. Ferden sørover kunne ta flere uker,  og når buskapen var solgt måtte hundene ofte komme seg hjem på egen hånd.
 ( Kilde: Spesialklubben för Bearded Collie's hjemmeside )

I 1944 fattet Mrs G.O. Willison interesse for rasen - og resten er historie. Det var begynnelsen på utviklingen av rasen slik vi kjenner den i dag.

...MAIL... arbeidsgruppa i gjeting.

2013
PRØVE PÅ GJETING 20. JULI 2013
Vi inviterer herved til en sosial dag der man får prøve seg på gjeting.
LES MER HER...

2011
Sommerkurs på Austevoll med Jeanette Johnsen.
LES MER HER...

Kilde: NBCK medlemsblad RUFF 2/2010
"Ull, ull og ikke bare tull" av Venke Eggøy
LES HER...

Kilde: NBCK medlemsblad RUFF 2/2010"Mit første møde med naboen" av Jeannette Johsen
LES HER...

Kilde: Medlemsblad for Sotra Brukshundklubb 3/08
"Beardiser ikke bare til pynt" av Venke Eggøy
LES HER...

Kilde: NBCK medlemsblad RUFF 4/2004
"Har våre Beardisen fortsatt gjeterhunden i seg?"
Tekst: Ingjerd van Brüggen
LES HER...