I løpet av de siste årene har gjeting med Bearded Collie blitt mer og mer populært, og som vanlig er Sverige et foregangsland når det kommer til aktiviteter med rasen vår. Tidligere trodde mange rase-entusiaster at gjeterinnstinktet ikke lenger fantes hos rasen, eller også at det var et negativt særtrekk som vi helst ikke vil se at var tilstede.

Nå har man derimot innsett mer og mer at gjeterinstinket definitivt finnes hos rasen vår – og at det også er et svært ønskelig særtrekk å bevare. Fremfor alt har man i USA lenge arrangert instinktstester og konkurranser både med gjeting av sau og ender. Og siden 2000 har også SBC arrangert sitt årlige gjeterhundmesterskap. Få beardiseiere har sine hunder som arbeidshunder, men det er heller ikke nødvendig – det fine med rasen er at den fungerer utmerket både som arbeidende gjeterhund og som familie- og kosehund.

Dersom du får muligheten til å teste ut instinktene hos din hund på sau – så grip sjansen. Det er en morsom og givende opplevelse og vil gi deg mange svar på hvorfor rasen er nettopp slik den er i det daglige. Det er en spesiell følelse å se sin egen hund ”tenne” og oppleve at dens naturlige instinkter tar over. Men glem ikke at det er viktig at den som styrer gjetingen har kunskap nok til å vurdere hvordan beaded collien arbeider – for alle gjeterhundraser har sin særegne måte å arbeide på.

SBC arrangerer årlig flere gjeterhundtester (vallanlagstest) med profesjonelle folk. Har du lyst til å prøve deg med din hund kan du følge med på http://www.sbc-beardedcollie.com og finne tid og sted som passer deg.


Opprinnelig tekst          : Charlotte Lanning Vrethammar, SBC
Oversatt og tilrettelagt : Hilde M Didriksen, NBCK