Rasestandarden er en arbeidsmal og et verktøy for oppdrettere og utstillings-dommere.

Standarden skal fungere som retningslinje og hjelpemiddel for å opprettholde eller jobbe mot den optimalt eksteriøre og mentale Bearded Collien.

Rasens særegne eksteriøre karaktertrekk henger nøye sammen med dens opprinnelige bruksområde, og det er viktig at vi forholder oss til disse fakta i avlsarbeidet.Les Astrid Indrebøs artikkel "Det skal være sunt å være vakker" fra NKSs HUNDESPORT
...HER